ORTODONTA SZCZECIN

doktor nauk medycznych Katarzyna Lubińska specjalista ortodonta

W 2004 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarsko- Stomatologicznym Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.W latach 2004-2005 odbyła staż podyplomowy w Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej PAM w Szczecinie.2006 roku rozpoczęła Studia Podyplomowe w Zakładzie Ortodoncji PAM w Szczecinie, prowadziła badania kliniczne na temat „ Wady zgryzu u dzieci z przerostem migdałka gardłowego”. W 2010 roku otrzymała tytuł doktora nauk medycznych na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.W latach 2006-2010 odbyła szkolenie specjalizacyjne z ortodoncji w Zakładzie Ortodoncji PAM w Szczecinie, a następnie uzyskała tytuł specjalisty ortodonty. Od 2006 roku do chwili obecnej prowadzi zajęcia ze studentami stomatologii w Zakładzie Ortodoncji PAM oraz prowadzi leczenie ortodontyczne pacjentów w Poradni Ortodoncji Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej PUM w Szczecinie. W 2011 uzyskała tytuł specjalisty w dzidzinie ortodoncji zdjąc egzamin przed Państwową Komisją Egzamnacyjną CEM. Jest autorką licznych publikacji naukowych z dziedziny ortodoncji. Należy do EOS (Europejskie Towarzystwo Ortodontyczne) oraz do Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Prowadzi zajęcia z ortodoncji z anglojęzycznymi studentami stomatologii PUM. Jest zarejestrowana na liście specjalistów w General Dental Council w Londynie. Otrzymała również tytuł odontoiatra specialista in ortognatodonzia nadany przez Ministero della Salute w Rzymie.


OPINIE dr n. med. Katarzyna Lubińska

OPINIE dr n. med.Katarzyna Lubińska

CERTYFIKATY dr n. med. Katarzyna Lubińska


Przynależność do organizacji stomatologicznych:

Polskie Towarzystwo Ortodontyczne

Orthodontic Society


Znajomość języków obcych:

Język angielski – zaawansowany

Język włoski – zaawansowany

Język rosyjski - średnio zaawansowany